آموزش cng – آموزش حرفه ای خودروهای دوگانه سوز

ثبت نام جهت نصب سیستم گاز سکونشیال

بر روی تمامی خودروهای ایرانی و خارجی

دقت داشته باید در حال حاضر تمامی نصب ها در کارگاه های نصب اصفهان(۳ کارگاه) انجام میشود

جهت ثبت نام و دریافت نوبت نصب فرم زیر را با دقت کامل کنید.

فرم ثبت نام متقاضیان نصب سی ان جی