دوره های زیر مجموعه بسته شماره 6

مبلغ دوره: 120 هزار تومان
جشنواره غدیر: فقط 84 هزار تومان

برای شرکت در این دوره بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و بلافاصله پس از تکمیل ثبت نام وارد دوره شوید و آموزش را آغاز کنید

مبلغ دوره: 390 هزار تومان
جشنواره غدیر: فقط 273 هزار تومان

برای شرکت در این دوره بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و بلافاصله پس از تکمیل ثبت نام وارد دوره شوید و آموزش را آغاز کنید

مبلغ دوره: 250 هزار تومان
جشنواره غدیر: فقط 175 هزار تومان

برای شرکت در این دوره بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و بلافاصله پس از تکمیل ثبت نام وارد دوره شوید و آموزش را آغاز کنید