آزمون ويژه متقاضيان صدور پروانه كسب

آزمون نهايي متقاضيان صدور پروانه كسب 

تاريخ آزمون1401/03/26

سلام خدمت شما دانشجو و همكار عزيز

جهت اطلاع از روش شركت در آزمون ابتدا ويدئوي زير را  به طور كامل تماشا بفرماييد.

 

زمان آزمون پنج شنبه 1401/03/026

ساعت 6 عصر

كد فعال سازي آزمون براي افرادی که مجاز به شرکت در آزمون می باشند از طريق پيامك ارسال خواهد شد.1