ورود شما  را به تخصصی ترین سایت آموزشی خودروهای دوگانه سوز کشور خوش آمد میگوییم.

لطفا مشخص کنید،

جزء کدام گروه هستید؟

تنظيم موتور، مكانيك،‌باطري ساز

و به دنبال يادگيري يك شغل خوب جهت ايجاد كسب كسب و كار هستم.

و دوست دارم خودم ايرادهاي ماشينم رو برطرف كنم.

123

ورود شما  را به تخصصی ترین سایت آموزشی خودروهای دوگانه سوز کشور خوش آمد میگوییم.

لطفا مشخص کنید، جزء کدام گروه هستید؟

تنظيم موتور، مكانيك،‌باطري ساز

و به دنبال يادگيري يك شغل خوب جهت ايجاد كسب كسب و كار هستم.

و دوست دارم خودم ايرادهاي ماشينم رو برطرف كنم.