آموزش روش شرکت در آزمون متقاضیان پروانه کسب

اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته

کارآموزان و دانشجویان عزیز جهت اطلاع از شیوه شرکت در آزمون، ویدئوی زیر را با دقت تماشا بفرمایید.